Faculty Profiles

Head of the Department

1. Prof. Y. Pandu Rangaiah

Professors

2. Dr. R. Murali Prasad
3. Dr. J V R Ravindra
4. Dr. P. Nageswara Rao
5. Dr. G.A.E.Satish Kumar
6. Dr. S. Karunakaran
7. Dr. Ch. Subrahmanyam
8. Prof. N.Umamaheshwar Rao
9. Prof. S. Rajendar
10. Prof. S. Sujana

Associate Professors

11. Dr. Naveen Kishore Gattim
12. Dr. P. Rama Devi
13. Dr. D. Krishna
14. Dr. S. Janardhana Rao
15. Mrs. A. Vijaya Lakshmi
16. Mrs. Sangeeta Singh
17. Mr. J. Krishna Chaithanya
18. Mrs. D. Nagajyothi
19. Mr. S. Srinivas
20. Mr. T. Ramakrishnaiah
21. Ms. C. Padmini
22. Mrs. M. Srilatha
23. Mr. M. Gopi Krishna
24. Mr. K. H. Murali
25. Mrs. M. Rajani Devi
26. Mr. P.Srikanth
27. Mr.D.M.K.Chaitanya
28. Mr. Joseph Anthony Prathap

Assistant Professor (Sr. Grade)

Assistant Professors

29. Mr. M. Veeraswami
30. Mr. H. Shravan Kumar
31. Mrs. V. Harini
32. Mr. Eliyaz Mahammed
33. Mr. Nagarjuna Malladhi
34. Mr. G. Bhaskar Phani Ram
35. Mrs. A. Jaya Lakshmi
36. Mr. Babu I
37. Mrs .K. Swathi
38. Mr. N.Nagaraju
39. Mr. C. Lokanath Reddy
40. Mr. K. Sripal Reddy
41. Mr.B. Srikanth
42. Mrs. M. Lavanya
43. Mr. N. Madhu
44. Mr. CH. Ramakrishna
45. Ms. Syba Chaithanya Lakshmi
46. Mr. K. Narsimha Reddy
47. Mr. N.Praveen
48. Mr. B.Sekharbabu
49. Mr.B.Swarna Kishore
50. Mr. B. Raveendra Nadh
51. Mrs. M.Madhavi
52. Mr. K Lakshmi Naga Kishore
53. Mrs. N. Himabindu