acm newone
 

ACM Members

S. No. Membership Number Member Name
Professional Members
1.  6002166 L V Narasimha Prasad
2. 7503409 H Venkateswara Reddy
3.  0005040 Dr. J. V. R. Ravindra
4. 7626038 R Madana Mohana
5.  0553199 G S Prasada Reddy
Student Members
1.  8363718 Mr. Ravi Shekar Reddy Adudodla
2.  7647768 Mr. Nitesh Kumar C.G
3. 7519092 Ms. Sai Sree Vaishnavi Chittoori
4. 8667991 Ms. Anusha Dudipala
5. 1277561 Ms. Vaishnavi Hagaldivte
6. 8877909 Mr. Bhanuteja Reddy K
7. 7852603 Ms. Pranathi Kankipati
8. 7812694 Ragi Keerthana
9. 5373713 Mr. Sameer Srivastav M L
10.  9754124 Mr. Simharaju Nikhil
11.  6900016 Ms. Uma Rajagopalan