Faculty Profiles

Head of the Department

1. Dr. H. Venkateswara Reddy

Professors

2. Dr. S. Sai Satyanarayana Reddy
3. Dr. N. Samba Shiva Rao
4. Prof. Vivek Kulkarni
5. Dr. D. Raman
6. Dr. S. Nageswara Rao
7. Dr. V. Anandam
8. Dr. M. A. Jabbar
9. Dr. B. Seetharamulu
10. Dr. Ramesh Shahabadkar
11. Prof. A. Bhanu Prasad

Associate Professors

12. Dr. D. Vaishnavi
13. Dr. K. Jairam Naik
14. Dr. Karanam Sreenivas
15. Dr. Ashwani Kumar
16. Dr. Sangeeta Gupta
17. Mr. S. K. Prasanth
18. Mr. S. Venu Gopal
19. Mr. C. Satya Kumar
20. Mrs. S. Shoba Rani
21. Mr. Pallati Narsimhulu
22. Ms. T. Jagadeeswari
23. Mr. N. Hanuman Reddy
24. Mr. S. K. Lokesh Naik
25. Mr. Y. Vijaya Bhaskar Reddy
26. Mr. Prabhakar Kandukuri
27. Mr. A. RajaniKanth
28. Mr. K. Ramu

Assistant Professor (Sr. Grade)

29. Mr. K.Kotaiah Swamy
30. Mr. M. A. Ranjit Kumar
31. Mr. A. Ramesh
32. Mr. Shrawan Kumar

Assistant Professors

33. Mr. K. L. Raghavender Reddy
34. Mr. R. Apparao
35. Mr. M. Vinay Kumar Reddy
36. Mr. J. Phani Prasad
37. Ms. B. Rajinitha
38. Ms. Y. Indu
39. Ms. V. Uma Maheswari
40. Ms. A. Angel Mary
41. Mr. G. S. Prasada Reddy
42. Mr. Murlidher Mourya
43. Mr. B. Suresh Kumar
44. Ms. B. Mahalakshmi
45. Mr. Ganesh Deshmukh
46. Mr. G. Mallikarjun Reddy
47. Mr. V. Vijaya Bhaskar Reddy
48. Mr.P.Buddha Reddy
49. Priyadarshini Chatterjee
50. Ms. Bharathi Ghosh
51. Ms. Sabitha C.H
52. Mr. Vemula Harish
53. Mr. V. N. L. N. Murthy
54. Ms. S. Laxmi Sunaina
55. K Srinivas
56. Mr. Para Upendar
57. Mr. S. Surender Reddy

Visiting Faculty

58. Dr. D. Krishna Mohan