Faculty Profiles

Head of the Department

1. Dr. H. Venkateswara Reddy

Professors

2. Dr. S. Sai Satyanarayana Reddy
3. Prof. Vivek Kulkarni
4. Dr. D. Raman
5. Dr. S. Nageswara Rao
6. Dr. V. Anandam
7. Dr. M. A. Jabbar
8. Dr. B. Seetharamulu
9. Dr. Ramesh Shahabadkar
10. Prof. A. Bhanu Prasad
11. Dr. K. Pradnya Anand

Associate Professors

12. Mr. S. K. Prasanth
13. Mr. S. Venu Gopal
14. Mr. C. Satya Kumar
15. Mrs. S. Shoba Rani
16. Mr. Pallati Narsimhulu
17. Ms. T. Jagadeeswari
18. Mr. N. Hanuman Reddy
19. Mr. S. K. Lokesh Naik
20. Mr. Y. Vijaya Bhaskar Reddy
21. Mr. Prabhakar Kandukuri
22. Mr. A. RajaniKanth
23. Mr. K. Ramu
24. Mr. Karanam Sreenivas
25. Dr. K. Jairam Naik

Assistant Professor (Sr. Grade)

26. Mr. K.Kotaiah Swamy
27. Mr. M. A. Ranjit Kumar
28. Mr. A. Ramesh
29. Mr. Shrawan Kumar

Assistant Professors

30. Mr. K. L. Raghavender Reddy
31. Mr. R. Apparao
32. Mr. M. Vinay Kumar Reddy
33. Mr. J. Phani Prasad
34. Ms. B. Rajinitha
35. Ms. Y. Indu
36. Ms. V. Uma Maheswari
37. Ms. A. Angel Mary
38. Mr. G. S. Prasada Reddy
39. Mr. Murlidher Mourya
40. Mr. B. Suresh Kumar
41. Ms. B. Mahalakshmi
42. Mr. Ganesh Deshmukh
43. Mr. G. Mallikarjun Reddy
44. Mr. V. Vijaya Bhaskar Reddy
45. Mr.P.Buddha Reddy
46. Priyadarshini Chatterjee
47. Ms. Bharathi Ghosh
48. Ms. Sabitha C.H
49. Mr. Vemula Harish
50. Mr. V. N. L. N. Murthy
51. Mr. A. Anil Kumar
52. Ms. S. Laxmi Sunaina
53. K Srinivas
54. Dr. D. Vaishnavi
55. Mr. Para Upendar
56. Mr. S. Surender Reddy

Visiting Faculty

57. Dr. D. Krishna Mohan