Roll of Honor

S.No. Name of the Student Year
1. Pooja Jain 2003
2. Madhu Kumar 2004
3. P. Padmalatha 2005
4. A. Rakesh 2006
5. G. Shruthi 2007
6. Vamshi Krishna 2008
7. A. Naga Keerthy 2009
8. Y. Rajashekar Reddy 2010
9. B. Rajashekar Reddy 2011
10. K. Nishanth 2012
11. M. Shravya 2013
12. Sree Sravani Gadiraju 2014
13. Y. Vijaya Lakshmi Jyothi 2015
14. U. Surya Satya Kumar 2016
15. M. Harika 2017
16. Nampally Sai Vamshi 2018
17. P Saipriya 2019
18. Rayala Varshini 2020