Roll of Honour-IT

S. NO. NAME OF THE STUDENT YEAR OF PASSED OUT
1 BANDARU ASHWITHA 2020
2 KOMARAVELLI VYSHNAVI 2019
3 NOMULA MAHENDER REDDY 2018
4 THOKALA AKHIL REDDY 2017
5 AKINAPALLY KEERTHI PRIYA 2016
6 BANDA KAVYA 2015
7 B.PRANAY KUMAR 2014
8 P.SRIKALA 2013
9 SANTHOSH RANGA 2012
10 A.SRAVANTHI 2011
11 T.TIRUMALA NAIDU 2010
12 P.AMRUTHA ARAVIND 2009
13 P.NITESH REDDY 2008
14 PREETHI AGARWAL 2007
15 B.VISHALA 2006
16 R.SANJEEV KUMAR 2005
17 JATIN P.VASA 2004
18 KRK MOHAN 2003