Faculty Profiles

Head of the Department

1. Dr.M.Gopi Chand

Professors

2. Ms.E.R. Aruna
3. Dr. Muni Sekhar Velpuru
4. Dr. N Anil Kumar
5. Dr.K DHANA SREE DEVI

Associate Professors

6. Mr. Srikanth Reddy Gopu
7. Mr. Prabhakar Kandukuri
8. Mr. E.Ravi Kumar
9. Mr. Anyam Venkata Srinivas
10. Mr. T.Raghunadha Reddy
11. Mr. B Ravinder Goud

Assistant Professor (Sr. Grade)

12. Mr. K.Kotaiah Swamy

Assistant Professors

13. Mr.K. Anvesh
14. Mr. P.Jeevan Kumar
15. Mr.P.Buddha Reddy
16. Priyadarshini Chatterjee
17. CH.Mamatha
18. Leelarani Kommareddy
19. J Bheemeshwara Sastry
20. D RAMANA KUMAR
21. M PARAMESWAR
22. B TIRUPATHI KUMAR
23. S RAJASEKHAR REDDY
24. NIKHILA K
25. P MANVITHA